Prac. činnosti 9.B

 * 13. září 2016 PC grafika (základní pojmy počítačové grafiky, rozdělení na bitmapovou a rastrovou, hlavní rozdíly, SW pro bitmapovou a rastrovou grafiku, freeware a placený, formáty, využití...) Poznámky si doplní i Ti, kteří si nedokázali přinést do vyučování sešit!

* 27.září 2016 kontrola znalostí probraného učiva. ( A kontrola doplnění poznámek těch, kteří si nepřinesli do minulých hodin sešit na poznámky)

* Úkol: v malování vytvořit 4 dopravní značky (v jednom souboru, název souboru musí obsahovat jméno a příjmení žáka,reálné barvy a proporce značek, ) a zaslat na školní emailovou adresu vyučujícího do úterý 4. 10. 2016. 

* Procvičeny základní práce při tvorbě státních vlajek, pozvánky na ples, vizitky.

* Čeká nás pokročilejší grafika v programu SketchUp. Základní popis ikon je zde:

http://vyukaskolablatnice.websnadno.cz/inf_pc_juras/quickreferencecard.pdf

 *  II. pololetí - finanční gramotnost

- kromě zápisků z hodin (16.5.2017 neměly skoro 2/3 žáků sešit v hodině) doporučuji několik dobrých zdrojů:

https://prezi.com/vu7gtx14qrpt/tvorba-ceny/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

https://prezi.com/xwq1s9gd9ijg/hospodareni-a-rozpocet-domacnosti/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

https://www.youtube.com/watch?v=o_fLzJv6Q9g

https://www.youtube.com/watch?v=ukhM4c-WXoM

 

 

 

 

TOPlist