DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

9. třída - matematika

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

3. čtvrtletní práce po přijímačkách: - lineární funkce, kvadratické funkce, podobnost, shodnost, vzorce

Příprava na přijímací zkoušky:

- žáci dostávají během roku (od září) domácí přípravu na přijímací zkoušky - příklady z učebnice Běloun

- měli by mít vypočítané kapitoly: 

1. Racionální čísla.

2. Dělitelnost přirozených čísel.

3. Poměr. Přímá a nepřímá úměrnost.

4. Pythagorova věta. Druhá mocnina a odmocnina.

5. Moniny s přirozeným mocnitelem.

6. Úpravy algebraických výrazů.

7. Řešení lineárních rovnic. Řešení soustav rovnic.

8. Základní typy slovních úloh.

 

Na jarní prázdniny dostali 8 A4 příkladů na procvičování na přijímací zkoušky, které by si měli vypočítat.

Do zkoušek nás čeká probrat učivo 9. třídy Funkce, zopakovat a procvičit Podobnost.

Semináře probíhají 2x týdně  od 7 hodin ráno od 2. pololetí. Zopakována je 6. 7. a část 8. třídy.

Žáci podceňují přípravu, na semináře chodí z 12 budoucích studentů v průměru 6. Příklady z Bělouna počítá část studentů, ostatní nedělají nic. 

Docházka do seminářů:

4.2. Lancuchová, Štipčák

10.2. Janeska, Lancuchová, Máčalová, Šeda, Štipčák

12.2. Cintulová, Mošťková, Mikeska, Janeska, Štipčák

18.2. Cintulová, Janeska, Lancuchová, Mikeska, Spitzer, Staufčíková

19.2. Cintulová, Duráková, Janeska, Lancuchová, Mošťková, Spitzer, Štipčák

24.2. Mikeska, Spitzer, Šeda, Štipčák

25.2. Cintulová, Lancuchová, Máčalová, Mikeska, Mošťková, Šeda, Štipčák

11.3. Cintulová, Janeska, Lancuchová, Mošťková, Staufčíková, Šeda, 

16.3. Janeska, Lancuchová, Mošťková, Staufčíková, Šeda

18.3. Janeska, Lancuchová, Spitzer, Staufčíková, Mikeska, Šeda

29.3. všichni - odpolední vyučování, nepočítal Truska

31.3. Cintulová, Janeska, Staufčíková

7.4. Cintulová, Šeda, Lancuchová, Mikeska, Mošťková,Štipčák

8.4. Cintulová, Šeda, Staufčíková, Lancuchová,  Janeska, Mikeska, Spitzer, Mošťková,Štipčák

6.4. Cintulová, Duráková, Janeska, Lancuchová, Máčalová, Mošťková, Staufčíková

Přípravy se neúčastní: Fojtík, Truska, málo Máčalová, Duráková, Spitzer

Poslední týden před přijímacími zkouškami rozvrh upravený:

pondělí: 1 hodina cermat testů z M

úterý: 4 hodiny cermat testů z M: mimo Truska, Spitzer odešel

středa: 2 hodiny cermat testů z M: mimo Cintulová

čtvrtek: 2 hodiny cermat testů z M

pátek - přijímací zkoušky

 

 

 

Jarní prázdniny: DÚ cca 200 příkladů

 

Vzorná domácí příprava: Janeska, Lancuchová, Štipčák

Průměrná příprava: Duráková, Mikeska, Šeda, Spitzer, Staufčíková, Cintulová

Trochu příprava:  MošŤková, Truska

Žádná příprava: Máčalová, Fojtík 

( zahrnuje propočítávání příkladů Běloun, domácí samostatné počítání, chození do seminářů - opakování starého učiva, znalosti)

Rolencová, Hruška - nedělají zkoušku z matematiky.

 

 

Od 2. pololetí každou středu odpoledne začne matematický seminář od 13.45 - 15.00 hod.

Seminář je vhodný pro žáky, kteří budou skládat přijímací zkoušky. Seminář je dobrovolný, tudíž žáci, kteří budou rušit a nebudou pracovat pošlu domů, neboť by to byla pro ně škoda času.

 

V matematice bude na začátku každé hodiny 5minutovka z opakování a probíraného učiva. Jejich známka bude započítávaná do celkového hodnocení.

Těchto 14 dní to bude ze vzorců a lomených výrazů. 

 

1. čtvrtletní práce - 24.11. - úterý

1. Objem a povrch hranolu s podstavou rovnostranný trojúhelník

2. Obvod  obsah lichoběžníku

3. Nerovnice v oborech N, Z, R

4. Rovnice s neznámou ve jmenovateli

5. Dělení mnohočlenů mnohočlenem

6. Slovní úlohy

 

Pátek 20.11. - test na soustavu rovnic sčítací metoda

 

Domácí úlohy studenti- příprava na přijímací zkoušky - neodevzdali:

Cintulová, Fojtík, Máčalová, Mikeska, Mošťková, Rolencová, Strmiska, Spitzer, Šeda.

Pokud jim bude vycházet nerozhodná známka, dostanou horší.

 

Žáci, kteří se hlásí na učňovský obor příklady z Bělouna nepočítají. Pouze úlohy z pracovního sešitu: Cícha, Jakůbková, Malár, Solař, Staufčíková, Suttner, Štipčáková.

 

Do matematiky si vemte loňské sešity, kdo nemá, velký A4 čtverečkový. V pondělí najedeme na další učivo matematiky.

Budeme kupovat pracovní sešity 99,-. Ukáži v hodině.

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...