Fyzika 9.A

* Časová dotace na předmět Fyzika v 9. ročníku je 2 hod/týdně, žáci byli upozorněni (s odkazem na jejich přístup a práci v hodinách, že každý týden může dojít nějakou formou (test, písemka, ústní zkoušení, všichni nebi jen vybraní) k prověření znalostí.

* Do 1. vyučovací hodiny Fyziky v tomto školním roce  - 2. 9. 2016 si vemte sebou sešity. 

V pátek 16. září proběhne prozkoušení ( frekvence, perioda, vlnění, rychlost vlnění - pojmy, označení, jednotky, + praktické příklady).

* V jednoduché aplikaci na tabletu jsme zkoušeli měřit zvuk:

 * Odkaz na video "Rychlost zvuku"   https://www.youtube.com/watch?v=A0wgyOrUc2Y

 * Odkazy na zajímavá videa, vhodné k doplnění informací z výuky:

- elektromotor  https://www.youtube.com/watch?v=r7vzux7l9y8

- polovodiče https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4

TOPlist